Belgisch fossiel biedt nieuw inzicht in evolutie kat- en hondachtigen

06 januari 2014 door KV

Fossielen die gevonden werden in het Vlaams-Brabantse Dormaal bieden nieuwe inzichten in de evolutie van vleesetende zoogdieren zoals honden en katten, maar ook leeuwen, beren en zeehonden.

Deze vleesetende zoogdieren behoren tot de zogenaamde ‘carnivoraformen’, een groep dieren met gedeelde voorouders die ongeveer 55 miljoen jaar geleden in Europa leefden. Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen beschrijven deze week één van de oudste stamvaders van deze groep in Journal of Vertebrate Paleontology. De soort, Dormaalocyon latouri genaamd, was al bekend, maar de vondst van een grote hoeveelheid tanden, kaken en enkelbeentjes biedt nieuwe informatie over de eigenschappen van deze voorouder.

De primitieve tanden bevestigen dat de Dormaalocyon latouri een van de oudste carnivoraformen is. Maar de absolute stamvader moet nog gevonden worden. Uit de enkelbeentjes leiden de onderzoekers dan weer af dat de soort in de bomen leefde. Europa was 55 miljoen jaar geleden een dichtbebost, warm en vochtig gebied. Vermoedelijk verspreidden deze voorouders zich via de boomkruinen door Europa en uiteindelijk richting Noord-Amerika.