Britten danken rijkdom aan slaven

12 maart 2013 door Eos-redactie

Minstens een vijfde van de welgestelde Britten uit het Victoriaanse tijdperk werd rijk door slavenhandel.

Minstens een vijfde van de welgestelde Britten uit het Victoriaanse tijdperk werd rijk door slavenhandel.

Britse historici hebben een publiek toegankelijke database gemaakt (op www.ucl.ac.uk/lbs) met alle informatie over Britten die betrokken waren bij slavenhandel. Vertrekpunt waren archieven uit de jaren 1830, toen de slavernij werd afgeschaft. Daarin staan de namen van de slaveneigenaars, die rijkelijk werden vergoed voor het verlies van ‘hun eigendom’. Per slaaf werd berekend hoeveel hij of zij waard was. Drieduizend families kregen meer dan 46.000 individuele schadeclaims uitbetaald, in totaal ter waarde van het equivalent van 23 miljoen euro.

Na drie jaar onderzoek van de archieven concluderen de historici dat Groot-Brittannië veel meer betrokken was bij slavenhandel dan tot nu toe aangenomen. De slaven waren vooral tewerkgesteld op suikerrietplantages in West-Indië en op katoenvelden in Noord-Amerika. De winstgevende business droeg aanzienlijk bij tot de rijkdom van Groot-Brittannië. Een heleboel prominente Britten – onder meer de schrijvers George Orwell en Graham Greene, en de huidige premier David Cameron – blijken af te stammen van slavenhandelaars die de basis legden voor de rijkdom van hun nazaten.

De bevindingen van het onderzoek worden ongetwijfeld meegenomen in het ‘reparatiedebat’ dat al een tijd aan de gang is in het Caribisch gebied. Barbados neemt het voortouw in een beweging die herstelbetalingen eist van vroegere koloniale mogendheden voor het leed dat slaven en hun families hebben geleden. (aa)