Afnemende reukzin signaleert naderende dood

23 maart 2017 door SST

Na een langdurige studie bij bijna tweeduizend mensen konden Zweedse onderzoekers de reukzin linken aan het sterfterisico.  

Tien jaar lang volgden Zweedse ouderdomswetenschappers een groep van 1774 veertig- tot negentigjarigen. Tijdens de duur van het onderzoek overleed 23 procent van de personen in die groep.

Na correctie voor allerlei mentale, sociale en gezondheidsaspecten zoals dementie vonden de wetenschappers dat de proefpersonen met een betere reukzin  minder kans liepen om binnen de onderzoeksperiode te sterven. Sterker nog: voor elke geur die de proefpersonen konden onderscheiden tijdens geurtesten zagen de onderzoekers het sterfterisico met 8 procent dalen.

Omgekeerd volgden de resultaten een gelijksoortig stramien. Wie tijdens de geurtesten niet beter scoorde dan het toevalspercentage en een dus zo goed als verdwenen reukzin bleek te hebben, zag zijn sterfterisico toenemen. Het lag maar liefst 19 procent hoger dan dat bij proefpersonen met een gezonde reukzin.

Volgens de onderzoekers hangt een afnemende reukzin samen met de veroudering van onze hersenen. Daarom dat ze ook corrigeerden voor dementie, een aandoening die de zintuigen beïnvloedt. De Zweden willen de biologische processen achter deze opmerkelijke signaalfunctie nu verder gaan onderzoeken.