Chemotherapie versterkt immunotherapie

Een combinatie van chemotherapie en immunotherapie verdubbelt de overlevingskansen van patiënten met uitgezaaide longkanker.

Elk jaar krijgen ongeveer 8.000 Belgen te horen dat ze longkanker hebben. De aandoening is een van de meest agressieve types van kanker. Ze is de meest voorkomende doodsoorzaak bij mannen en de tweede bij vrouwen. Hun overlevingskans na vijf jaar is respectievelijk 16 en 23 procent. De sterftecijfers zijn zeer hoog, voornamelijk omdat patiënten meestal uitzaaiingen hebben die pas in een laat stadium ontdekt worden.

Jarenlang bleven bij longkankerpatiënten met uitgezaaide longkanker de gunstige effecten van de traditionele behandelingen chirurgie, bestraling en chemotherapie beperkt. Bovendien was immunotherapie, waarbij het eigen immuunsysteem van de patiënt wordt ingezet om de kankercellen aan te vallen, voor slechts 30 procent van de patiënten weggelegd als behandeling in de eerste lijn. Alleen die waarvan een tumorbiopsie een waarde uitwees van het eiwit PDL1 van meer dan 50 procent, kwamen in aanmerking. De andere patiënten kregen bijna allemaal chemotherapie als enige behandeling.

Daar komt nu verandering is. Uit een recente internationale studie, waaraan ook Belgische onderzoekers hebben meegewerkt, blijkt dat dubbel zoveel patiënten met uitgezaaide longkanker in aanmerking komen voor een nieuwe behandeling waarbij immunotherapie wordt gecombineerd met chemotherapie. Waar deze patiënten eerst chemo kregen en pas nadien immunotherapie, kunnen ze nu al van in het begin behandeld worden met een combinatie van beide.

Bovendien boeken patiënten schitterende resultaten met de combinatie. ‘Het revolutionaire is dat er met de combinatie betere resultaten worden bekomen dan met chemotherapie alleen’, vertelt dr. Mark Lambrechts, longspecialist in het AZ Sint-Maarten in Mechelen die bij het onderzoek betrokken was. ‘Door onmiddellijk met de combinatie te starten, is er een verdubbeling van de 1-jaarsoverleving in vergelijking met chemotherapie alleen of chemotherapie gevolgd door immuuntherapie. Een jaar na de behandeling blijven patiënten dubbel zo lang tumorvrij en verdubbelen hun overlevingskansen.’

Vermoed wordt dat chemotherapie immunotherapie efficiënter maakt. Bijkomend voordeel is dat immunotherapie veel minder bijwerkingen met zich meebrengt dan chemotherapie, waarbij nevenwerkingen frequent voorkomen en vaak ernstig zijn.