Eiwit countert oogziekte

Een nieuwe therapie voor de frequente oogziekte maculadegeneratie pakt de overmatige groei van bloedvaten in de ogen aan.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is nu al de meest voorkomende oorzaak van gezichtsverlies bij ouderen. Onderzoekers berekenden dat tegen 2040 zowat 288 miljoen mensen aan de aandoening zullen lijden. Een specifieke vorm van de ziekte treedt op wanneer bloedvaten groeien op de verkeerde plaats in het oog. Het netvlies raakt beschadigd.

Tot nu toe behandelen artsen de aandoening met medicijnen die ingrijpen op het eiwit dat de vorming van bloedvaten stimuleert. Dan nog verliest twee derde van de behandelde patiënten na vijf tot zeven jaar het aanvankelijk verbeterde gezichtsvermogen.

Een onderzoeksteam aan het Chinese Shanghai General Hospital voerde tests uit bij muizen. Ze schakelden het eiwit efdamrofusp alfa in om de ongewenste eiwitten te neutraliseren. Het presteerde beter dan het goedgekeurde geneesmiddel aflibercept. Bovendien bleken injecties in het glasachtig lichaam van het oog veilig in een niet-menselijk primaatmodel.

In een vroege klinische studie veroorzaakte de verbinding slechts milde bijwerkingen bij 31 patiënten met maculadegeneratie. Bij sommigen verscherpte het zicht. De onderzoekers merken op dat ze in hun studie met kleine steekproeven hebben gewerkt. Ze dringen aan op verder klinisch onderzoek.