Gebruik van katheters kan heropleving van urineweginfectie veroorzaken

De bacteriën die een urineweginfectie teweegbrengen kunnen in de blaas kleine reservoirs vormen die na katheterisatie weer actief worden.

Infecties in de gezondheidszorg worden vaak in verband gebracht met medische apparatuur zoals beademingsapparatuur en katheters. Een veel voorkomende opportunistische ziekteverwekker - die een infectie kan veroorzaken bij mensen met een verminderde afweer ­- is Acinetobacter baumannii, een bacterie die een belangrijke oorzaak is van longontsteking bij patiënten die beademd worden en urineweginfecties bij patiënten bij wie een katheter wordt gebruikt.

De bacterie heeft een zorgwekkend vermogen om weerstand te bieden tegen meerdere antibiotica. Om de bedreiging die deze bacterie vormt aan te pakken, is het belangrijk te begrijpen hoe de bacterie zich in ziekenhuizen verspreidt.

Om het verband tussen blaaskatheterisatie en A. baumannii infecties te bestuderen, onderzochten Jennie Hazen en haar collega’s muizen met urineweginfecties. Hoewel de muizen gedurende meerdere weken een hoge concentratie A. baumannii in hun urine vertoonden, herstelden ze.

Opnieuw actief

Maar toen de onderzoekers twee maanden na hun herstel katheters in hun blaas inbrachten, leidde dit bij meer dan de helft van de muizen binnen 24 uur tot nieuwe A. baumannii infecties. Bovendien vonden de onderzoekers bij muizen met genezen infecties nog steeds A. baumannii in de epitheelcellen van hun blaas, wat erop kan wijzen dat de bacteriën kleine reservoirs kunnen vormen die na katheterisatie weer actief worden.

De auteurs onderzochten ook 7.060 gezonde mensen en ontdekten dat 2 procent ervan A. baumannii of andere bacteriën in hun urine droeg zonder dat ze symptomen hadden. Verder onderzoek moet uitwijzen of de bevindingen ook gelden voor andere opportunistische pathogenen in de gezondheidszorg.

‘Onze studie zou in de toekomst kunnen leiden tot de invoering van nieuwe preventieve strategieën om het risico op A. baumannii infecties en de daaropvolgende ziekenhuisuitbraken te beperken’, stellen de onderzoekers.