Helpt gezonde zeelucht tegen kanker en hoge cholesterolwaarden?

Zeelucht inademen helpt om kanker te bestrijden en om een hoog cholesterolgehalte tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee.

Gentse onderzoekers gingen na welke effecten stoffen uit de zeelucht kunnen hebben op onze genen. Ze namen stalen van zeelucht aan de Belgische kust en brachten nadien in het laboratorium menselijke longkankercellen in contact met deze zeeluchtstalen. Het verrassend resultaat was dat zeelucht een gen kon afremmen dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van longkanker en een hoog bloedcholesterolgehalte. Vroegere studies toonden reeds aan dat wanneer men dat gen afremt, waardoor het zich niet meer kan uitdrukken, longkankercellen afsterven en het bloedcholesterolgehalte daalt.

Volgens de onderzoekers kan verder onderzoek naar zeelucht de weg openen naar nieuwe manieren om kankertherapieën te ontwikkelen, alsook om het bloedcholesterolgehalte te doen dalen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Zoals de onderzoekers terecht melden, is de weg naar een nieuwe kanker- en/of cholesteroltherapie nog lang. Het actief bestanddeel uit zeelucht moet nog achterhaald worden, en nadien moet uiteraard nagegaan worden of deze stoffen geen nadelige effecten hebben op het menselijk lichaam.

"Het actief bestanddeel uit zeelucht moet nog achterhaald worden, en nadien moet nagegaan worden of deze stoffen geen nadelige effecten hebben op het menselijk lichaam"

Opmerkelijk is dat onderzoekers in België reeds vaststelden dat er minder longkankers waren aan de Belgische kust in vergelijking met het noorden van het land. Dit gold echter eveneens voor de Oostkantons. Volgens deze onderzoekers was het voorkomen van longkanker in België sterk gebonden aan de socio-economische status van de streek: hoe lager de status, hoe meer longkankers. Daarenboven weten we uit onderzoek dat er meer rokers zijn bij mensen die het financieel moeilijker hebben.

Conclusie

Substanties aanwezig in zeelucht hebben in laboratoriumonderzoek een effect op de celdeling van longkankercellen en op een gen dat een rol speelt in de cholesterolhuishouding. Dat bewijst echter nog lang niet dat gezonde zeelucht helpt tegen longkanker of de cholesterol verlaagt.