Kauwgom na hartoperatie vermindert darmproblemen

Een simpel kauwgompje na een hartoperatie zorgt ervoor dat het maagdarmkanaal weer wakker geschud wordt. Hierdoor voelen patiënten zich sneller beter en kunnen zij eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden.

Een team van onderzoekers heeft gekeken naar een grote groep patiënten die in de periode van 2017 tot 2020 een hartoperatie hebben ondergaan. De eerste groep, bestaande uit 341 patiënten kreeg een suikervrij kauwgompje direct na de operatie. Zij werden vervolgens vergeleken met 496 patiënten zonder kauwgom. En wat bleek? Er ontstonden minder complicaties onder de kauwgomkauwers.

Slechts twee van de kauwgom-kauwende patiënten (0,59%) ontwikkelden een postoperatieve ileus, ofwel een gebrek aan normale spiersamentrekkingen in de darmen die leidt tot een ophoping en mogelijke verstopping van voedsel. In de niet-kauwgom-kauwende groep bleken dit 17 patiënten te zijn (3,43%). Kauwgom fopt de darmen als het ware: door het kauwen denken de darmen dat er voedsel onderweg is, waardoor ze alvast aan de slag gaan en opstarten. Door het minimale risico en de lage kosten, pleiten de onderzoekers voor het standaard invoeren van kauwgom na een operatie.

Historische versus gerandomiseerde studie

Professor Cardiothoracale Chirurgie Robert Klautz (Leids Universitair Medisch Centrum): ‘Het is briljant om op zoek te gaan naar goedkope en eenvoudige interventies om verbeteringen in de zorg te bewerkstelligen. Er zit echter wel een kanttekening aan de studie: de onderzoekers hebben een historische controlegroep gebruikt. Het kan natuurlijk zijn dat andere factoren de spijsvertering hebben verbeterd na hartchirurgie.’

‘We weten bijvoorbeeld dat gebruik van morfine-achtige preparaten en sommige narcosemiddelen van invloed kunnen zijn op het op gang komen van de spijsvertering. Die zouden in de tijd ook veranderd kunnen zijn. Al met al is het dus een interessante bevinding, maar het onderzoek zal overgedaan moeten worden als gerandomiseerde studie, waarbij een groep patiënten in tweeën wordt gedeeld. De ene helft zou dan kauwgom moeten krijgen en de andere niet, verdeeld door middel van loting.’