Nederlanderse jongeren zitten 10,4 uur per dag

11 juli 2016 door Eos-redactie

Nederlanders brengen in totaal gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren van 12 tot 20 zitten het meest met gemiddeld 10,4 uur.

Laagopgeleiden blijken uit het onderzoek van de Leefstijlmonitor actiever te zijn dan hoogopgeleiden, zij zitten gemiddeld 2 uur minder per dag. Ook zitten Nederlanders over het algemeen minder tijdens het weekend, zowel hoog- als laagopgeleiden. Hieruit blijkt dat sedentair gedrag meestal werkgerelateerd is. Ouderen zitten in de week dan weer evenveel als in het weekend, maar zij zitten gemiddeld minder dan de doorsnee Nederlander. Kinderen van 4 tot 12 zijn het actiefst, zij spenderen het minst van hun tijd op een stoel of in de zetel.

Sedentair gedrag is in het verleden al gelinkt aan onder andere overgewicht en diabetes type 2. Teveel zitten kan ook lijden tot vroegtijdig overlijden. Desondanks zijn er nog geen internationale zitnormen. Wel raden experts aan om het op een minimum te houden. Op nationaal niveau zijn er in Nederland ook geen zitnormen, maar sinds begin 2016 wordt zitgedrag op vraag van de Nederlandse minister van Volksgezondheid wel opgenomen in de beweegnormen. Ongeveer de helft van de Nederlanders voldoet hieraan.