Oude organen werken vaak prima

16 december 2016 door SST

De nieren van mensen die op hoge leeftijd zijn overleden komen óók in aanmerking voor transplantatie.

In de zoektocht naar orgaandonoren worden mensen ouder dan zestig meestal overgeslagen, omdat de dokters ervan uitgaan dat hun organen – net als de rest van hun lichaam – te zeer verouderd zijn om voor transplantatie in aanmerking te komen. Zelfs kandidaat-donoren tussen de vijftig en zestig worden vaak geweigerd – meestal als gevolg van bepaalde risicofactoren zoals diabetes.

Maar daardoor wordt het er voor dialysepatiënten die op een nier zitten te wachten niet makkelijker op. Met de leeftijdscriteria wordt daarom soms creatief omgesprongen onder het mom van extended use.

Een Italiaanse transplantatiearts heeft onderzocht wat het verschil nu eigenlijk is tussen ‘jonge’ en ‘oude’ nieren. Hij nam in totaal 647 dossiers van (inmiddels overleden) mensen onder de loep die een nier hadden gekregen van een donor ouder dan zestig – of ouder dan vijftig maar mét risicofactoren. De transplantaties waren allemaal uitgevoerd tussen 2003 en 2013.

Wat bleek? De overlevingskansen voor de patiënten na de operatie waren, min of meer, gelijk aan die van nierpatiënten die op vergelijkbare leeftijd een veel jongere nier hadden gekregen. Ook de kans op afstoting leek niet te stijgen naarmate het om een oudere donornier ging – behalve voor de tachtigplussers, waar dit wel het geval was.

De arts pleit er nu voor de extended use op te nemen in het standaard transplantatieprotocol zodat er meer nieren beschikbaar komen. (sst)

Luigi Biancone, University of Torino, Turijn, Italië in Clinical Journal of the American Society of Nephrology