Psoriasis gaat gepaard met psychische stoornissen

Wie kampt met psoriasis heeft vaker last van psychische problemen. Welke van de twee de oorzaak is en welke het gevolg, is nog niet duidelijk.

Mensen met psoriasis lopen een groter risico op het ontwikkelen van mentale problemen, waaronder depressie. Dat blijkt uit twee grote bevolkingsonderzoeken in Denemarken en Zuid-Korea. Psoriasis is een chronische huidaandoening waarbij schilfers, roodheid en jeuk ontstaan. Het treft twee tot vier procent van de bevolking.

De Koreaanse studie onderzocht de gegevens van ruim een miljoen Zuid-Koreanen. Meer dan twaalfduizend van hen kampten met psoriasis. Het risico op een depressie was onder de psoriasispatiënten meer dan dubbel zo groot als bij de Koreanen zonder de huidaandoening. Ook uit het Deense onderzoek kwam naar voren dat patiënten met psoriasis een groter risico lopen op een depressie dan mensen zonder de huidziekte, al is het verschil hier iets minder groot. De wetenschappers vergeleken dertienduizend Denen met psoriasis met een groep vrijwilligers zonder de huidziekte. Daaruit bleek dat Denen met psoriasis ruim 1,5 keer zo vaak een depressie ontwikkelen dan Denen zonder psoriasis. Naar schatting heeft zo’n 17 procent van de psoriasispatiënten een depressie.

Uit beide onderzoeken bleek bovendien dat psoriasispatiënten ook een groter risico lopen op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis, vasculaire dementie en angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Ook zelfmoordgedachten en -pogingen komen vaker voor. Gewoonlijk duiken de eerste mentale problemen op twee tot drie maanden na de psoriasisdiagnose.

Veroorzaakt psoriasis de psychische problemen? Of is het andersom en komen mentale problemen tot uiting als een huidaandoening? Dat is nog niet duidelijk.

Bij psoriasis zijn mogelijk specifieke immuuncellen, de T-helpercellen type TH17, ontregeld. Steeds meer onderzoek doet vermoeden dat die cellen ook een rol spelen bij depressie en angststoornissen.

Mogelijk kan het behandelen van psoriasis ook een depressie aanpakken. Uit eerder onderzoek blijkt alvast dat de behandeling van psoriasis de kwaliteit van leven ten goede komt.

Volgens de Koreaanse en Deense wetenschappers is het belangrijk om patiënten met een huidaandoening ook te screenen op psychische stoornissen. Dan kunnen niet alleen dermatologen maar ook psychiaters bij de behandeling betrokken raken. Het is al langer bekend dat ook andere huidaandoeningen vaak samengaan met psychische problemen. De twee studies zijn gepubliceerd in het vakblad JAMA Dermatology.