Slikken Belgen nog altijd te veel antibiotica?

Jonge artsen zouden steeds minder antibiotica voorschrijven. Dat klopt, maar uiteindelijk slikken de Belgen nog altijd te veel antibiotica.

Dat blijkt uit een internationale studie, gecoördineerd vanuit de universiteit Antwerpen.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wereldwijd is er een dramatische toename in antibioticagebruik aan de gang, met enorme stijgingen in lagere-inkomstlanden, maar ook in de westerse wereld. Ook ons land scoort globaal slecht. Dat stellen onderzoekers, waaronder professor Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen, vast na analyse van verkoopcijfers van antibiotica in 76 landen in de periode 2010-2015. De globale antibioticaconsumptie wereldwijd nam in die periode met 65 procent toe, meer in lagere-inkomstlanden dan in hoge-inkomstlanden.

 
"België zit aan 35,5 dagelijkse doses per 1.000 inwoners, Nederland aan 11,1"

Concreet nam de consumptie in 5 jaar tijd toe van 21,1 miljard dagelijkse doses tot 34,8 miljard dagelijkse doses. In lagere-inkomstlanden steeg ze met 114 procent, met de hoogste consumptie in India, China en Pakistan.

Het verbruik per dag per 1.000 inwoners steeg er gemiddeld van 7,6 naar 13,5 doses. De toename loopt parallel met de verbeterde economische ontwikkelingen. In de hogere-inkomstlanden steeg de globale consumptie van antibiotica met 6,6 procent, met de hoogste globale consumptie in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten. België zit aan 35,5 dagelijkse doses per 1.000 inwoners. Nederland aan 11,1.

Ook het gebruik van de meest krachtige antibiotica nam alarmerend toe. Dit zijn dramatische ontwikkelingen voor het oprukken van antibioticaresistentie. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

"In België overlijden jaarlijks 2.500 tot 3.000 mensen door besmetting met antibioticaresistente ziekenhuisbacterie"

Het gaat wereldwijd de verkeerde kant op met het verbruik van antibiotica. Lage-inkomstlanden zijn aan een inhaalbeweging toe, maar hoge inkomstlanden doen het doorgaans ook slecht, ondanks herhaalde ontradingscampagnes. De snelheid waarmee resistent geworden bacteriën oprukken, is haast niet meer te stoppen. Om het tij vooralsnog te keren zijn drastische maatregelen nodig. Ook bij ons, waar volgens het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid jaarlijks 2.500 tot 3.000 mensen overlijden door besmetting met antibioticaresistente ziekenhuisbacterie.

Onderzoek van de Socialistische Mutualiteit mag dan wel aangeven dan jonge artsen minder antibiotica voorschrijven dan oudere, de globale cijfers voor België zijn bijzonder slecht. 

Het gebruik van antibiotica neemt wereldwijd enorm toe, vooral in lagere-inkomstklassen maar ook nog steeds in de westerse wereld. Ook België scoort slecht. Daardoor worden steeds meer bacteriën resistent tegen bestaande antibiotica, wat dramatische gevolgen heeft op termijn. Banale infecties zullen niet meer behandeld kunnen worden, als er niets verandert aan het gedrag om te pas en te onpas antibiotica te slikken (en antibiotica massaal gebruikt worden in de veeteelt). Nu al sterven jaarlijks 2.500 tot 3.000 Belgen door antibioticaresistente ziekenhuisinfecties.

Conclusie