Liedewij Borremans

Liedewij Borremans

Liedewij Borremans studeerde in 2017 af als Master in de Psychologie, optie Schoolpsychologie aan de KU Leuven. Na twee schooljaren in het onderwijs, als leerkracht en ondersteuner, startte ze in augustus 2019 met haar doctoraat. Haar onderzoek focust op leerkracht-leerlingrelaties, meer specifiek op hoe we vastgelopen relaties tussen leerkracht en leerling en de relationele vaardigheden van leerkrachten kunnen verbeteren.