Liedewij Borremans

Liedewij Borremans

Liedewij Borremans studeerde in 2017 af als Master in de Psychologie, optie Schoolpsychologie aan de KU Leuven. Na twee schooljaren in het onderwijs, als leerkracht en ondersteuner, startte ze in augustus 2019 met haar doctoraat. Haar onderzoek focust op leerkracht-leerlingrelaties, meer specifiek op hoe we vastgelopen relaties tussen leerkracht en leerling en de relationele vaardigheden van leerkrachten kunnen verbeteren.

Relaties bouwen met leerlingen: hoe competent voelen leraren-in-opleiding zich?
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Relaties bouwen met leerlingen: hoe competent voelen leraren-in-opleiding zich?

De relatie tussen leerkracht en leerling is zowel van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de leerling, als voor het welbevinden van de leerkracht. Er wordt van leerkrachten dan ook verwacht dat ze met hun klas en met alle individuele leerlingen een warme band opbouwen. Maar hoe competent voelen leerkrachten zich in het bouwen van positieve leerkracht-leerlingrelaties? Via een vragenlijstonderzoek in de educatieve bacheloropleidingen probeerden we een antwoord op deze vraag te formuleren.