8,3 miljard ton plastic produceerden we al

20 juli 2017 door DDC

Zet de huidige trend zich door, dan zal de teller in 2050 op 34 miljard ton staan.

Sinds we in de jaren 1950 op grote schaal plastic gingen gebruiken, hebben we 8,3 miljard ton van het goedje geproduceerd. Dat becijferen Amerikaanse wetenschappers in het vakblad Science Advances.

Voor wie zich daar niet zoveel kan bij voorstellen: het totale gewicht komt overeen met 822.000 Eiffeltorens, 80 miljoen blauwe vinvissen, of een miljard olifanten.

Van die 8,3 miljard ton kwam 6,3 miljard ton al bij het afval terecht. Een schamele negen procent werd gerecycleerd. Bijna 80 procent van het plastic eindigt op stortplaatsen, de rest wordt verbrand.

In 2015 berekenden dezelfde onderzoekers al dat er tot dusver 8 miljoen ton plastic in de oceanen terecht is gekomen.

De wetenschappers verzamelden statistieken over de industriële productie van allerlei kunststoffen. Dat deden ze overigens tot 2015, dus inmiddels is de plasticberg nog aangegroeid. In 1950 produceerden we 2 miljoen ton plastic, in 2015 400 miljoen ton. Als de huidige trend zich doorzet, zal er in 2050 34 miljard ton van de band zijn gerold.