Fossiel toont zuurstofbellen van 1,6 miljard jaar oud

06 maart 2018 door SG

De bellen in dit fossiel zijn gevormd door microben die leefden in ondiepe poelen.

Bellen te zien in fossiele microbiële mat. Credit: Stefan Bengtson
Credit: Stefan Bengtson
Sommige bellen zijn gedeeltelijk samengedrukt, dit wijst op een flexibele originele structuur. Credit: Stefan Bengtson

Deze microben produceerden zuurstof en zo ontstonden er bellen in de omgeving waarin ze leefden. De fossielen zijn zo een unieke momentopname van zeer prille levensvormen op aarde.

De omgeving, nu het fossiel, waar de microben leefden zijn microbiële matten. Deze bestaan uit meerdere lagen van micro-organismen en kunnen enkele centimeters dik worden. De fossiele matten die in de foto’s te zien zijn bestaan voornamelijk uit cyanobacteriën. Deze bacteriën produceren zuurstof en energie uit zonlicht. Het zuurstof is daarbij in sommige gevallen ‘gevangen’ binnen de plakkerige mat wat resulteert in de vorming van bellen.

Microben zijn de eerste levensvorm op aarde. Maar ze staan ook in voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van leven. Ze speelden een sleutelrol in de samenstelling van de atmosfeer zoals we deze nu kennen. Zo ook de cyanobacteriën van de fossielen. Deze veranderden de aarde onomkeerbaar door de atmosfeer van zuurstof te voorzien.

Door de microben leven we in een omgeving waarin planten en dieren kunnen overleven. En dus geeft onderzoek naar micro-organismen een duidelijker beeld naar het vroege bestaan op aarde.