Galopperende mestkever

24 oktober 2013 door Eos-redactie

Zuid-Afrikaanse wetenschappers hebben drie soorten mestkevers ontdekt die galopperen in plaats van wandelen.

Zuid-Afrikaanse wetenschappers hebben drie soorten mestkevers ontdekt die galopperen in plaats van wandelen. Het is nog onduidelijk waarom de kevers zich op deze atypisch manier voortbewegen.

De Zuid-Afrikaanse onderzoekers ontdekten de drie soorten mestkevers per toeval. Ze waren bezig met een ander experiment over hoe mestkevers hun weg vonden, maar dat vlotte niet goed. Toen ze op zoek gingen naar een andere soort mestkever voor hun proef, stootten ze per toeval op het galopperende exemplaar. Bij verder onderzoek vonden de wetenschappers nog twee soorten mestkevers die zich op die manier voortbewegen.

Insecten lopen normaal in een driepotige pas. De voor- en achterpoten aan de linkerkant bewegen samen met de middelste poot aan de rechterkant, en andersom. Maar de drie mestkeversoorten van het geslacht Pachysoma bewegen eerst hun twee voorste poten en dan hun twee middelste. De achterste poten slepen mest mee of hangen maar wat achter het lijf aan. Zo galopperen de mestkevers voort. Ze zweven hierbij nooit volledig in de lucht zoals paarden doen. Hun wandel lijkt veeleer op het gehobbel van konijnen.

Waarom de mestkevers deze vorm van voortbewegen hebben ontwikkeld is niet duidelijk. Ze hobbelen veel trager dan hun wandelende soortgenoten, wat juist een nadeel kan zijn voor de soort. De onderzoekers vermoeden nu dat de galop wel een voordeel biedt bij navigatie. De galopperende mestkevers kunnen gemakkelijker hun stappen tellen en hun hoofd recht houden om de weg terug te vinden. Verder onderzoek moet meer duidelijk maken over de galop van de mestkevers. (mg)