Kwallen nemen niet spectaculair in aantal toe

03 januari 2013 door Eos-redactie

Dat kwallenpopulaties groeien en krimpen, is een natuurlijk verschijnsel.

Dat kwallenpopulaties groeien en krimpen, is een natuurlijk verschijnsel.

Het gaat niet goed met de oceanen. Door vervuiling, verzuring, zuurstoftekort en overbevissing staan visbestanden en ecosystemen onder druk. Er zouden ook steeds meer kwallen rondzwemmen, maar volgens een nieuwe studie door een internationaal team wetenschappers is daar weinig bewijs voor. De indruk dat het aantal kwallen toeneemt, is volgens hen geen gevolg van de achteruitgang van de oceanen, maar van natuurlijke fluctuatie.

De onderzoekers namen bijna alle beschikbare gegevens over het voorkomen van kwallen onder de loep die tussen 1874 en 2011 zijn verzameld. Daaruit besluiten ze dat het aantal kwallen toe- en afneemt met een periodiciteit van ongeveer 20 jaar. Dat de jaren 1990 net samenvielen met een periode waarin kwallenpopulaties groeiden, heeft volgens de wetenschappers bijgedragen tot de perceptie van een wereldwijd probleem.

Toch zagen ze in de natuurlijk variatie een tweede patroon in de kwallenaantallen: een lichte algemene toename vanaf de jaren 1970. In die periode vonden weliswaar een aantal veranderingen plaats die kwallen in de kaart spelen, zoals hogere watertemperaturen en overbevissing van natuurlijke vijanden, maar om met zekerheid te kunnen zeggen of het hier echt om een globale toename van het aantal kwallen gaat, dan wel om natuurlijke variatie, is het volgens de wetenschappers nog te vroeg. (ddc)