Met sprongen naar het noorden

13 augustus 2012 door Eos-redactie

Beschermde natuurgebieden helpen diersoorten naar koelere streken te migreren.

Welke rol kunnen natuurgebieden spelen in tijden van klimaatverandering? Natuurreservaten blijven immers liggen waar ze liggen, terwijl de klimatologische omstandigheden de soorten die er leven kunnen dwingen te verhuizen.

Om die vraag te beantwoorden namen Britse wetenschappers miljoenen - veelal door burgers verzamelde - waarnemingsgegevens van meer dan 250 vogel-, vlinder- en andere insectensoorten onder de loep.

Door de stijgende temperaturen migreren heel wat soorten noordwaarts. Dat is niet altijd eenvoudig, in landschappen die door landbouw en bebouwing zijn versnipperd. De wetenschappers stelden vast de meeste diersoorten van de natuurgebieden gebruik maken om zich naar het noorden te verplaatsen. De dieren koloniseren telkens nieuwe gebieden, die dienst doen als stenen in een rivier.

Werden de bestudeerde soorten voor het eerst gespot, dan was dat overwegend in beschermde gebieden. Volgens de onderzoekers zullen natuurgebieden ook in de toekomst van groot belang blijven, ook al komen de soorten waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld er niet meer voor, en zullen ze soorten in staat stellen de klimaatverandering het hoofd te bieden. (ddc)