Panda’s zijn nog altijd bedreigd

27 september 2017 door CDR

Habitats voor panda’s zijn vandaag kleiner dan toen ze nog als bedreigde diersoort stonden aangegeven.

De populatie van reuzenpanda’s doet het weer ietsje beter. Althans, dat lijkt een studie die populatiecijfers uit de periode 2011 – 2014 vergelijkt met gegevens uit de periode 1985 – 1988 aan te geven. Vorig jaar schrapte de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de dieren dan ook van de lijst van bedreigde diersoorten. Sindsdien gaan panda’s door het leven met het label ‘kwetsbaar’. 

Alleen is populatiegrootte niet de enige parameter om de situatie van een diersoort in te schatten. Ook de grootte en locatie van habitats zijn van belang. Als de habitats te klein zijn, kunnen ze moeilijker een gezonde populatie in stand houden. Liggen ze te ver uit elkaar, dan ontstaan eilandjes en vinden singles geen geschikte partner. Die versnippering kan ertoe leiden dat steeds minder panda’s zich voortplanten.

Een Chinees onderzoeksteam verzamelde satellietgegevens van de periode 1976 - 2013. Daaruit blijkt dat het totale leefgebied van de panda is gekrompen. Ook de stukken bos die door wegen, tunnels of andere obstakels van elkaar zijn gescheiden, zijn kleiner geworden.

Als oorzaak kijken de onderzoekers onder meer naar aardbevingen, landbouw en het groeiende wegennetwerk in China. Ze stellen voor om extra natuurlijke corridors te voorzien. Zo kunnen panda’s zich makkelijker tussen de overblijvende stukken geschikt leefgebied verplaatsen.

Panda’s staan er dus niet zo goed voor als we aannamen. De resterende populatie bestaat uit 30 geïsoleerde groepen. Achttien daarvan tellen minder dan tien exemplaren. Toch is er hoop. De studie toont aan dat zowel de totale omvang van geschikte pandahabitat, als de grootte van geïsoleerde eilandjes sinds 2001 is toegenomen, zij het niet voldoende om de achteruitgang in het verleden te compenseren. Die positieve evolutie zou te danken zijn aan relatief jonge initiatieven als het Nature Forest Conservation Program (NFCP), die ontbossing afremmen.  Ook komen er steeds meer natuurreservaten voor panda’s.