Wordt de wereld droger?

14 november 2012 door Eos-redactie
Weinig bewijs dat droogte de voorbije 60 jaar is toegenomen.
De droogte die de Verenigde Staten eerder dit jaar teisterde, veroorzaakte miljarden dollar economische schade. Maar is de wereld er de voorbije decennia droger op geworden? Volgens een studie in het vakblad Nature zijn daar weinig bewijzen voor. Het probleem is mogelijk overschat als gevolg van te eenvoudige modellen.

Droogteproblemen in kaart brengen is minder makkelijk dan het lijkt. Het vochtgehalte van de bodem wordt immers niet wereldwijd gemeten. Hoeveel water er in de bodem zit, hangt onder meer af van de hoeveelheid neerslag – die wel systematisch wordt bijgehouden – maar ook van hoeveel water er uit de bodem verdampt, zowel rechtstreeks als via planten. Ook over die zogenoemde evapotranspiratie zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. En dus zijn er modellen nodig om droogte te bestuderen.

De meeste van die modellen berekenen de evapotranspiratie op basis van temperatuur en breedtegraad. Maar ook andere factoren zoals windsnelheid en luchtvochtigheid spelen een rol. Met een nieuw model, dat wel met die andere factoren rekening houdt, vonden Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers weinig verandering in het voorkomen van droogte tussen 1950 en 2008.

In een recent rapport kwam ook het International Panel on Climate Change (IPCC) tot de conclusie dat er veel onzekerheid bestaat over globale droogtetrends. In Zuid-Europa en West-Afrika zou het probleem volgens het IPCC wel zijn toegenomen, terwijl het in centraal Noord-Amerika en Noordwest-Australië is afgenomen. De auteurs van de studie in Nature vonden dezelfde regionale verschillen. (ddc)