Pieter Verachtert

Pieter Verachtert

Pieter Verachtert is doctor in de Pedagogische Wetenschappen en valorisatiemedewerker voor project TALENT. Project TALENT probeert een boost te geven aan het bewustzijn rond de onderwijs- en ondersteuningsnoden van cognitief begaafde kinderen. Bovendien stimuleert het de opbouw en uitwisseling van kennis rond dit onderwerp én brengt het mensen rond dit onderwerp met elkaar in contact. Naast zijn werk voor de universiteit is Pieter zorg- en ICT-coördinator in een kleine basisschool.

Meest behandelde onderwerpen: