Het belang van ritme

17 september 2013 door Eos-redactie

Waarom een goed gevoel voor ritme je een betere lezer maakt.

Waarom een goed gevoel voor ritme je een betere lezer maakt.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat wie een goed gevoel voor ritme heeft, ook goed kan lezen. Maar waarom dat zo was, bleef onduidelijk. Daarom onderwierpen Amerikaanse onderzoekers 124 hogeschoolstudenen aan twee tests.

In de eerste werd hen gevraagd te luisteren naar een metronoom en met hun vingers in hetzelfde ritme te tikken op een matje. Het matje was verbonden met een computer die onmiddellijk kon nagaan hoe accuraat het tikken overeenstemde met het tikken van de metronoom. Bij de tweede test kregen de studenten elektroden op het hoofd waarmee werd nagegaan hoe consequent hun hersenen reageerden op een steeds opnieuw herhaalde lettergreep.

Uit de vergelijking van de resultaten van beide tests bleek dat hoe accurater het ritmegevoel van de studenten was in de eerste test, hoe consequenter hun hersenen reageerden op de herhaling van de lettergreep.

Volgens de onderzoekers verklaart dit verband waarom mensen met een goed gevoel voor rimte ook beter kunnen lezen. Want ritme is even belangrijk voor gesproken taal als voor muziek. Medeklinkers als ‘p’ en ‘b’ kunnen bijvoorbeeld worden onderscheiden door een miniem verschil in timing. Dit kleine verschil opmerken, is noodzakelijk om de geluiden te laten overeenstemmen met de geschreven letters die hen vertegenwoordigen, wat cruciaal is bij het leren lezen. (ev)