Klein verschil in brein van tieners die genderdiversiteit ervaren

Tieners die geboren zijn als jongens en genderdiversiteit ervaren, hebben een dikkere hersenschors in de linker gyrus temporalis inferior.

Zo’n tweeduizend Nederlandse 13-15-jarigen vulden een enquête in met de volgende vragen: ‘Wil je liever het andere geslacht zijn?’ en ‘Wil je liever behandeld worden als het andere geslacht?’. 4,6 procent antwoordde ‘soms’ of ‘heel vaak’ op die eerste vraag; 1,8 procent deed dat (ook) bij de tweede vraag. Van de jongeren werden scans gemaakt die de structuur en het volume van hun hersenen in kaart brachten, en de dikte van de corticale gebieden.

1159 tieners werden geboren als vrouw en 1006 als man. Degenen die als man geboren werden en genderdiversiteit ervoeren, bleken een dikkere cortex te hebben in de linker inferieure temporale gyrus dan mannen die geen genderdiversiteit ervaren. Tieners die als vrouw geboren werden en genderdiversiteit ervoeren, habben een kleinere thalamus in zowel de linker als rechter hemisfeer. Na meerdere vergelijkingen ter controle viel die laatste bevinding weg. Meer onderzoek is daar nodig.

Spectrum

‘We hebben steeds twee groepen met elkaar vergeleken: degenen die genderdiversiteit ervaren en degenen die dat niet doen. Wel is er veel overlap. Zo zijn er ook jongens die genderdiversiteit ervaren en toch een dunnere cortex hebben, maar in het algemeen hebben zij wel een dikkere,’ legt Tonya White uit. Ze is één van de onderzoekers en was hoogleraar aan de Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Sinds kort is ze hoofd van de afdeling Sociale en Cognitieve Neurowetenschappen aan The National Institutes of Health in de Verenigde Staten.

‘Genderdiversiteit is een spectrum. Sommige mensen voelen zich noch man noch vrouw. Waar de tieners uit onze studie exact op het spectrum zaten, weten we niet. Wel weten we dat sommigen zich niet honderd procent man of vrouw voelden en er dus tussenin zaten. In toekomstige studies zou ik graag dieper ingaan op dat spectrum. Twee vragen, waarvan er een op verschillende manieren te interpreteren is, zijn daarvoor niet voldoende. Je kan ook aangeven liever behandeld te worden als man omdat je merkt dat je broer veel meer mag’, verklaart White.

Kleiner gebiedje

Ze benadrukt ook dat de dikkere cortex bij jongens daarom niet per se de oorzaak is voor genderdysfore gevoelens. ‘We kunnen alleen zeggen dat er een verband is. Een andere mogelijkheid is dat er een nog kleiner gebiedje is dat we nog niet kunnen zien, maar wel de echte invloed uitoefent.

Interessant is wel dat die cortex vlak bij het hersengebied ligt dat betrokken is bij autisme. We weten al dat tieners met autisme meer genderdiversiteit ervaren. We willen nu onderzoeken of er ook daadwerkelijk een verband is.’