Medicijn tegen de psychische effecten van marihuana

15 september 2017 door CDR

Jongeren die marihuana roken, lopen later meer risico op schizofrenie. Onderzoekers hebben nu ontdekt hoe dat komt. Ze werken aan een medicijn.

Jonge marihuanagebruikers riskeren later psychische aandoeningen te ontwikkelen, zoals schizofrenie. Dat komt door THC, het actieve bestanddeel van marihuana, dat een reactie veroorzaakt in de hersenen. Recent ontrafelden Canadese neurobiologen welk mechanisme THC precies in gang zet.

De wetenschappers voerden een aantal experimenten uit met ratten van adolescente leeftijd. Een groep proefdieren kreeg THC (tetrahydrocannabinol) toegediend, een controlegroep niet. Wanneer de ratten volwassen waren geworden, maten de onderzoekers de veranderingen in hun hersenen.

Ze ontdekten dat bij de THC-ratten enkele zeer specifieke hersenprocessen in werking waren getreden. De neuronen in bepaalde hersendelen waren ‘hyperactief’ geworden. Ze gaven veel meer signalen door dan voor de THC-kuur. Daarnaast zagen de onderzoekers abnormale schommelingen in de hersenactiviteit. Uit eerder onderzoek bleek al dat deze processen in verband staan met schizofrenie.

Vandaag bestaan er al een aantal middelen die een kalmerend effect hebben op die specifieke hersenprocessen. De onderzoekers dienden die toe bij de volwassen THC-ratten. De middelen werkten: de symptomen die bij schizofrenie voorkomen – hallucinaties, angstopwellingen en verminderde hersenwerking – zwakten af. 

De onderzoekers hopen hiermee de aanzet te geven voor een medicijn voor (ex)marihuanagebruikers. Dat middel moet het risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen verlagen.