Meisjes lezen beter dan jongens

13 september 2017 door CDR

De leesvaardigheid van meisjes is beter dan die van jongens. 

Jongens en meisjes leren op verschillende tempo’s, afhankelijk van het onderwerp. Zo is het algemeen geweten dan jongens meer aanleg hebben voor wiskunde dan meisjes. Er bestaan nog andere verschillen in de snelheid waarmee jongens en meisjes leren. In lezen blijken meisjes immers beter te zijn dan jongens.

Psychologen van de Norwegian University of Science and Technology onderzochten de verschillen tussen een groep Noorse jongens een meisjes die pas gestart waren aan de lagere school. De groep bestond uit 224 meisjes en 261 jongens met een gemiddelde leeftijd van 6 jaar. Ze gebruikten hiervoor een bekende methode om op vroege leeftijd het leesniveau in te schatten. De methode bestaat uit een vragenlijst die polst naar de kennis van de kinderen over letters. De kinderen moeten aanduiden welke hoofdletters en kleine letters ze kennen en van welke letters ze de klank kennen.

Via de test stootten de onderzoekers op een significant verschil tussen meisjes en jongens. De meisjes waren duidelijk beter in lezen. Waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het voor een deel aangeboren en dus puur neurobiologisch. Aan de andere kant zouden ouders bij de opvoeding meer praten tegen meisjes dan tegen jongens. Daardoor worden ze als kind meer gestimuleerd in taal en lezen dan jongens.

Met het onderzoek, dat gepubliceerd is in het tijdschrift Frontiers in Psychology, stellen de psychologen de kwestie van leerproblemen nog eens op scherp. Vandaag zien leraren en ouderen vaak te laat dat een jongere kampt met een achterstand. De zwaarste gevolgen daarvan zijn dat de jongere stopt met school of op latere leeftijd speciale begeleiding moet krijgen. Dat kost de maatschappij vaak veel geld. Bovendien is de kost voor de jongeren zelf vaak hoog, zowel op emotioneel als op sociaal vlak.

De onderzoekers reiken een oplossing aan voor jongens met leesproblemen. Waar leraren doorgaans meteen beginnen met woorden, leren ze kinderen beter eerst letters aan. Binnenkort voeren lagere scholen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de methode verplicht in. In Noorwegen en in andere landen passen scholen de methode nog niet toe. - CDR