Oxytocine helpt de hersenen trauma's verwerken

Het hormoon kan ingezet worden bij de behandeling van het posttraumatisch stressstoornis.

Wie kampt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), heeft regelmatig last van herinneringen aan een traumatische gebeurtenis. Oxytocine, het hormoon dat onder meer een rol speelt in sociale relaties, kan de behandeling van PTSS verbeteren. Zo concluderen wetenschappers die verbonden zijn aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Amsterdam Universitair Medische Centra.

Om tot die conclusie te komen onderzochten ze 76 politie agenten. Zessendertig van de deelnemers waren met PTSS gediagnosticeerd. De overige deelnemers niet maar ze hadden wel een traumatische ervaring meegemaakt. De proefpersonen kregen neutrale en negatief geladen afbeeldingen te zien terwijl ze onder een hersenscanner lagen. Terwijl ze de negatieve beelden zagen werden ze afgeleid door een geheugentaak. Afleiding kan een manier zijn om negatieve emoties beter te verwerken en wordt ook gebruikt in behandelingen.

Vervolgens kreeg ongeveer de helft van de deelnemers via de neus oxytocine toegediend. De andere helft kreeg een placebo. Daarna doorliepen alle proefpersonen het experiment nogmaals.

De oxytocine had een effect op twee hersengebieden die een rol spelen bij de regulatie van emoties: de thalamus en de amygdala. De thamalus speelt onder meer een rol bij het verwerken van alle zintuigelijke prikkels en de amygdala bij geheugen en angst. De oxytocine zorgde voor meer samenhang, ook wel functionele connectiviteit genoemd, tussen de activiteit van de thalamus en de activiteit van de amygdala bij alle deelnemers met PTSS tijdens de geheugentaak. De wetenschappers suggereren dat die connectiviteit de regulatie van negatieve emoties verbetert en dat oxytocine mogelijk tijdens psychotherapie gebruikt kan worden om PTSS beter te behandelen.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad European Neuropscychopharmacology.