Zelfmoordgedachten zichtbaar op hersenscan

Woorden die gerelateerd zijn aan de dood, activeren andere hersengebieden bij mensen met suïcidale gedachten.

 

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan in België terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

In Nederland kan praten over zelfdoding bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.

Nauwkeurige voorspelling

Behandeling

"Met 91% nauwkeurigheid voorspelde de computer welke proefpersonen zelfmoordgedachten hadden en welke niet"
"Het aantal zelfmoorden in Vlaanderen ligt 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde"

Amerikaanse psychologen onderzochten twee groepen met telkens zeventien proefpersonen. De ene groep worstelde met zelfmoordgedachten, de andere niet. Ze legden hen een lijst van twintig woorden voor, gerelateerd aan de dood. De helft daarvan was positief, bijvoorbeeld ‘zorgeloos’, de andere negatief, zoals ‘problemen’.

Terwijl de proefpersonen telkens aan één van de woorden dachten, namen de onderzoekers een hersenscan. De scans bij de zes woorden die het meeste verschil teweegbrachten tussen de twee groepen, lieten de wetenschappers analyseren door een automatisch lerende computer.

Met 91% nauwkeurigheid voorspelde de computer welke proefpersonen zelfmoordgedachten hadden en welke niet. De computer identificeerde ook de negen proefpersonen die reeds een poging tot zelfmoord ondernomen hadden.

‘Wie aan zelfmoord denkt, ervaart andere emoties bij bepaalde woorden. Het concept ‘dood’ bracht meer schaamte en droefheid teweeg bij de proefpersonen met suïcidale gedachten’, verduidelijkt David Brent. Hij is professor in de psychiatrie aan de Universiteit van Pittsburgh en leidde het onderzoek. ‘We moeten het experiment herhalen met meer proefpersonen. Hopelijk kan het in de toekomst artsen helpen bij het identificeren, opvolgen en behandelen van patiënten met zelfmoordgedachten.’

Tot nu toe was het zeer moeilijk om het risico op zelfmoord in te schatten, terwijl zelfmoord een belangrijke doodsoorzaak is bij jonge mensen. Het aantal zelfmoorden in Vlaanderen ligt 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde.