Afremming zonnewind in detail bestudeerd

01 juni 2018 door Govert Schilling

Met behulp van de Amerikaanse MMS-kunstmaan (Magnetospheric Multiscale Mission) is in detail vastgelegd hoe de zonnewind wordt afgeremd door de boeggolf van de aardse magnetosfeer. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in Physical Review Letters.

De zonnewind is een continue stroom van elektrisch geladen deeltjes van de zon, die met hoge snelheid door het zonnestelsel bewegen. Al langer is bekend dat een groot deel van de bewegingsenergie van de zonnewinddeeltjes ter hoogte van de boeggolf van de magnetosfeer van de aarde wordt omgezet in warmte. De magnetosfeer is de magnetische invloedssfeer van onze planeet; doordat die beweegt ten opzichte van de zonnewind ontstaat er een boeggolf, vergelijkbaar met de boeggolf van een schip dat door het water beweegt.

De MMS-kunstmaan is in staat om elke 30 milliseconden metingen te verrichten aan de eigenschappen van elektrisch geladen deeltjes, waardoor dit proces in detail bestudeerd kon worden. Het blijkt dat elektronen in de zonnewind door de boeggolf tijdelijk zo sterk worden versneld dat er geen sprake meer is van een samenhangende stroom. Als gevolg daarvan verliezen de elektronen vervolgens een groot deel van hun bewegingsenergie; die wordt omgezet in warmte.

De nieuwe resultaten zijn van belang voor een beter begrip van de wisselwerking tussen zon en aarde.