Buitenaardse fotosynthese moet maankolonies mogelijk maken

Waar halen bewoners van een maanbasis straks zuurstof en aandrijfkracht vandaan? Mogelijk zit het antwoord in de bodem en zonlicht.

Hoe te overleven op een andere planeet? Waar moeten de bewoners van buitenaardse koloniën hun zuurstof vandaan halen? Hoe kunnen ze aandrijfkracht genereren? In de loop der decennia hebben wetenschappers al een hele rist strategieën hiervoor naar voor geschoven. Tot nog toe met bijna altijd dezelfde rode draad, die meteen ook een hinderpaal is: voor zo goed als elk voorstel zijn bronnen nodig die van de aarde afkomstig zijn. Materiaalkundigen Yingfang Yao and Zhigang Zou (Universiteit van Nanjing) openen nu echter een heel andere piste. In het bijzonder voor een eventuele kolonie op de maan. De maanbodem bevat volgens hen namelijk werkzame stoffen die een uitweg kunnen bieden.

De onderzoekers kwamen tot die conclusie na een analyse van bodemstalen die de Chinese ruimtesonde Chang’e 5 eind 2020 meebracht van de maan. Ze stelden vast dat deze stalen onder meer ijzer- en titaniumrijke substanties bevatten.

Die stoffen kunnen volgens de wetenschappers dienen als katalysator om water onttrokken aan de maan en de uitgeademde lucht van ruimtereizigers om te zetten in zuurstof en waterstof. Door die waterstof vervolgens te combineren met de CO2 die de ruimtereizigers produceren, valt bovendien methaan te maken. Dat kan dienen als brandstof. De benodigde energie voor de omzettingen zou worden geleverd door zonlicht. Zelf omschrijven de onderzoekers het proces als buitenaardse fotosynthese.

Yao en Zou willen nu verder onderzoeken in welke mate de methodes een menselijk verblijf op de maan kunnen faciliteren. Ze willen meteen ook nagaan of ze toepasbaar zijn op andere hemellichamen en planeten.