Nabije 'superaarde' bevat wellicht veel diamant

11 oktober 2012 door EE

Onderzoek door wetenschappers van de Yale-universiteit wijst erop dat de exoplaneet 55 Cancri e voor een belangrijk deel uit diamant kan bestaan.

Onderzoek door wetenschappers van de Yale-universiteit wijst erop dat de exoplaneet 55 Cancri e voor een belangrijk deel uit diamant kan bestaan. Eerder gingen astronomen er nog van uit dat de planeet vooral ijzer, silicium en superheet water bevatte.

55 Cancri e is ongeveer tweemaal zo groot als de aarde en heeft een acht keer zo grote massa. Daarmee behoort de planeet tot de 'superaardes'. Samen met vier andere planeten draait hij om de zonachtige ster 55 Cancri, die veertig lichtjaar van ons verwijderd is. De exoplaneet draait in een zeer krappe baan om zijn moederster. Hierdoor is het er ziedend heet: de oppervlaktetemperatuur wordt geschat op meer dan 2000 °C.

Rechtstreekse metingen van de samenstelling van 55 Cancri e ontbreken nog. Daarom moeten astronomen hun toevlucht nemen tot modelberekeningen die, uitgaande van bestaande theorieën over planeetvorming, de waargenomen combinatie van massa en afmetingen zo goed mogelijk kunnen verklaren. Vaak wordt daarbij gekozen voor het meest 'aardse' resultaat, dat wil zeggen: een planeetinwendige dat veel zuurstof(verbindingen) bevat.

De Yale-wetenschappers laten echter zien dat de kenmerken van 55 Cancri e ook verklaarbaar zijn als de planeet helemaal geen water bevat en vooral uit koolstof (in de vorm van grafiet en diamant), ijzer en siliciumverbindingen bestaat. In dat geval zou het diamantgehalte van deze superaarde minstens dertig procent kunnen bedragen.

Daarmee willen de onderzoekers laten zien dat de samenstelling van superaardes wel eens een veel grotere variatie zou kunnen vertonen dan tot nu toe werd aangenomen. Wat de exacte samenstelling van 55 Cancri e is, zal pas blijken als zijn atmosfeer nader onderzocht kan worden.