Auto rijdt op (vochtige) lucht

Een combinatie van een zonnecel en een ‘vochtvanger’ zet waterdamp om in waterstof.

Tegenwoordig krijgt de elektrische auto alle aandacht als duurzaam alternatief voor wagens met verbrandingsmotoren. Toch schrijven we voertuigen op waterstof – al dan niet via de omweg van de brandstofceltechnologie – best niet te vroeg af. Zeker voor krachtige voertuigen lijkt waterstof een geschikte duurzame brandstof.

Maar de aanmaak van waterstof uit water – door elektrolyse met duurzaam geproduceerde stroom – verloopt traag en inefficiënt. Beter is om ze uit de lucht te halen, hebben Nederlandse fysici aangetoond. Zij hebben een methode ontwikkeld om water in de dampfase te scheiden in zuurstof en waterstof. De waterstof kan vervolgens rechtstreeks als brandstof worden gebruikt, of als input voor cellen die op hun beurt weer elektriciteit opwekken in brandstofcelauto’s (aangedreven door een elektromotor).

De Nederlanders halen de waterstof uit (vochtige) lucht met behulp van een combinatie van een zonnecel en een ‘vochtvanger’. Met speciale membranen vangt de cel de waterdamp, waarna deze door de geabsorbeerde zonne-energie gesplitst wordt. De onderzoekers gaan er prat op dat ze tot 70 procent van de hoeveelheid waterstof kunnen maken die ontstaat bij elektrolyse van vloeibaar water.

Werken met gas in plaats van met vloeistof heeft verschillende voordelen. Met vloeistoffen zijn een paar technische problemen gemoeid, zoals ongewenste belvorming. Bovendien zijn er geen dure installaties nodig om het water te zuiveren. En tot slot wordt alleen het water gebruikt dat in de omringende lucht aanwezig is, waardoor de technologie ook kan werken op afgelegen plaatsen waar verder geen water beschikbaar is.

De wetenschappers werken nauw samen met de Japanse autofabrikant Toyota, die op de middellange termijn betaalbare auto’s wil produceren die rijden op waterstof.