Britse Noordzeekust is één grote batterij

Het poreuze zandsteen diep onder de kustbodems van het Verenigd Koninkrijk leent zich perfect voor de opslag van energie – in de vorm van samengeperste lucht.

Voor de oost- en noordkust van Engeland en Schotland worden momenteel grote windparken gebouwd. Maar de stroomproductie van die parken is, net als het weer, wisselvallig. Ingenieurs zoeken daarom naar manieren om stroomoverschotten ’s nachts of tijdens warme perioden (wanneer het stroomverbruik laag ligt) af te voeren naar een opslagmedium. Dat kan een batterij zijn, of waterstof, maar volgens Britse wetenschappers biedt de bodem onder de windparken een uitgelezen mogelijkheid voor tijdelijke opslag – lees: energieopslag gedurende enkele maanden.

De wetenschappers hebben de opslagcapaciteit in kaart gebracht voor samengedrukte lucht in de diepe zandsteenlagen onder (en voor) de Britse kusten. De lucht zou met een elektromotor – aangedreven door stroom van de windmolens – in de ondergrond worden gepompt. Nadien kan de lucht dan worden aangeboord om een turbine aan te drijven, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt.

Volgens wiskundige en geologische modellen is de capaciteit in de zandsteenlagen voldoende groot om het Verenigd Koninkrijk gedurende de (meestal koude) maanden januari en februari volledig van stroom te voorzien.