Nieuwe robot gebruikt licht om te voelen

De robots zijn zich bewust van wat er gebeurt op en in hun ‘lichaam’, zonder dat er een hoop complexe elektronica en sensoren aan te pas komt. 

De huidige autonome robots nemen aanrakingen en innerlijke vervormingen waar met sensoren op hun oppervlak en aan uitstulpingen. Maar nu robots steeds zachter en complexer worden, vergroot de kans dat hun oppervlakte vervormt of beschadigd raakt. Daardoor is het geen goed idee om louter af te gaan op vervormingen van het oppervlak als basis voor de sturing van de volledige robot. 

Alternatieve zintuigen

Ingenieur Patricia Xu (Cornell University) en haar collega’s inspireerden zich op de natuur. Dieren met een slecht zicht kunnen zich immers goed door hun natuurlijke habitat voortbewegen omdat ze vertrouwen op alternatieve zintuigen. Vissen detecteren bijvoorbeeld bewegingen en trillingen van het water met een speciaal orgaan. 

Als basis voor het nieuwe robotzintuig, gebruikt het onderzoeksteam licht. Dat wordt door het lichaam van de robot verspreid via een netwerk van optische vezels. Verder bestaat de robot grotendeels uit vervormbaar materiaal. Hij neemt vervormingen van zijn lichaam waar, wanneer de lichtintensiteit op een bepaalde plaats verloren gaat. 

Piano

Voorlopig maakten Xu en haar collega’s twee soorten robots. De ene is een piano die aanrakingen van buitenaf nauwkeurig waarneemt en de andere een cilinder die de mate waarin hij samengedrukt wordt kan bepalen. In de toekomst hopen ze zintuigen toe te voegen die temperatuur, vochtigheid of chemische stoffen waarnemen.