‘Zonnestoommachine’ produceert goedkoop stoom

Het apparaat doet dit trouwens zonder contact te maken met zilt of vervuild water.

Bij zonne-energie denken we in de eerste plaats aan zonnepanelen die lichtstralen omzetten in elektriciteit. Maar de energie van de zon kan natuurlijk ook aangewend worden om warmte te produceren. Met die warmte kan dan bijvoorbeeld water omgezet worden in stoom. Daarvoor bestaat een breed scala aan mogelijke toepassingen.

Amerikaanse ingenieurs hebben een apparaat gebouwd dat water ‘van op afstand’ doet koken en verdampen, dat de waterdamp opvangt en vervolgens onder hoge druk omzet in stoom. De afstand tussen apparaat en waterbassin is belangrijk, want bij eerdere pogingen zorgden het aanwezige zout of andere bestanddelen in water voor schade – en laat ontzilting en waterzuivering net enkele van de vele mogelijke toepassingen zijn van de uitvinding).

De ‘zonnestoommachine’ – niet groter dan een tablet, dus de uitvinding bevindt zich nog op labniveau – wordt boven een waterbassin gehangen. Het bovenste deel van het apparaat collecteert de zonnestraling, die overwegend uit korte golflengten bestaat. De onderste laag zet die golven om in infraroodstraling, die het water eronder opwarmt. Tussen beide lagen ligt een sponsachtige structuur die de opgestegen waterdamp opvangt, verder verhit en wegleidt naar een stoomventiel.

De techneuten slaagden erin op een zonnige dag in oktober op het dak van hun lab (nabij Boston) drie uur lang stoom te produceren, en dit bij een temperatuur van bijna 150 graden Celsius. Het enige optische hulpmiddel dat ze daarbij gebruikten was een simpele reflecterende spiegel. Belangrijk, want ze meeste bestaande zonnereactors bestaan uit peperdure optiek.

Als de opschaling lukt, kan de zonnestoommachine straks worden gebruikt in afgelegen gebieden om stoom op te wekken voor drinkwaterproductie, om medisch gereedschap te steriliseren, of gewoon om te gebruiken in het huishouden en in kleine industriële processen.