Een vijfde van ons voedsel gaat verloren door overconsumptie en verspilling

23 februari 2017 door MVS

Bijna 20 procent van het beschikbare voedsel voor de consument gaat verloren door overconsumptie en afval, becijferde de Wereldvoedselorganisatie (FAO).

Teveel eten zorgt voor 10 procent van het verspilde voedsel op aarde. Weggooien en bederf veroorzaakt 9 procent. Vlees eten kost het nodige aan plantaardig voedsel dat mensen ook hadden kunnen eten.

In totaal kunnen we beter omgaan met 50 procent van de wereldvoedselproductie. Inspanningen om de miljarden tonnen verloren voedsel te verminderen, zou de wereldwijde voedselzekerheid kunnen verbeteren en schade aan het milieu kunnen voorkomen.

Inefficiëntie veehouderij

Wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh onderzochten tien belangrijke stadia in de wereldwijde voedselketen – inclusief voedselconsumptie en het telen en oogsten van gewassen – om de voedselverliezen te kunnen kwantificeren.

Uit de data die ze verzamelden bleek dat er meer voedsel verloren gaat dan voorheen werd gedacht. Bijna de helft van de geoogste gewassen – 2,1 miljard ton – gaat verloren door overconsumptie, verspilling van de consument en inefficiënties in de productieprocessen. Tot nu toe werd aangenomen dat circa 30 procent van alle oogst verloren gaat.

Koploper inefficiëntie is de veehouderij: met verliezen tot 78 procent, of 840 miljoen ton. Voor 240 miljoen ton eetbare dierlijke producten (vlees, melk, eieren) is 1,08 miljard ton oogstgewassen nodig.

Bijna de helft van de geoogste gewassen gaat verloren door overconsumptie, verspilling en inefficiënte productieprocessen

Een toenemende vraag voor bepaald voedsel, in het bijzonder vlees en zuivel, zou de efficiëntie van de productieprocessen doen afnemen. Dat zou het moeilijker maken om de groeiende wereldbevolking te voeden op duurzame manieren, zeggen de wetenschappers. Als we aan deze vraag beantwoorden dan kan dat het milieu schaden door de toenemende broeikasgassen, uitputting van de watervoorziening en verlies van biodiversiteit veroorzaken.

Mensen aanmoedigen om minder vlees en andere dierlijke producten te eten en om hun dagelijkse behoeften niet te overschrijden, kan verspilling vermijden. Met de studie willen de wetenschappers benadrukken dat voedselzekerheid zowel afhankelijk is van voedselproductie als van consumptie die beide moeten worden meegenomen bij het ontwerpen van een duurzaam voedselsysteem.

Boek: Wat met ons voedsel?

Onlangs verscheen het boek Wat met ons voedsel? van Tessa Avermaete en Wannes Keulemans van de faculteit Bioeconomics aan de KU Leuven. Daarin bespreken ze de huidige problematieken in de voedselketens en presenteren ze een zienswijze om in de toekomst met de uitputting van grondstoffen, de milieuproblematiek en de nood aan voedselzekerheid om te gaan.