Plantaardige voeding beschermt misschien tegen ernstige covid-19

Er is heel weinig onderzoek gedaan naar de al dan niet positieve effecten van voeding bij COVID-19. Met een nieuwe studie hebben onderzoekers geprobeerd het verband tussen bepaalde voedingspatronen en covid-19 in kaart te brengen.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij gezondheidswerkers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Enkel gezondheidswerkers die intensief in contact kwamen met covidpatiënten konden deelnemen aan deze case-controlstudie. In totaal namen 2.884, voornamelijk mannelijke, artsen deel. Van de 2.884 deelnemers hadden er 568 covid-19 gehad. Dit werd bepaald aan de hand van een PCR-test, de aanwezigheid van antilichamen of het hebben van klachten. Op basis van de ernst van de klachten werden de positieve gevallen ingedeeld in twee groepen: een groep met (zeer) lichte klachten en een groep met matige tot ernstige klachten.

Naast allerhande algemene en medische gegevens bevroegen de onderzoekers ook het voedingspatroon van de deelnemers. Ze vroegen of de deelnemers bepaalde diëten of voedingspatronen volgden en hoe vaak ze bepaalde voedingsmiddelen aten per week.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek was nagaan of er een verband is tussen bepaalde voedingspatronen en de ernst van de klachten bij covid-19. Uit de statistische analyse bleek dat deelnemers die voornamelijk plantaardig aten duidelijk een kleinere kans hadden op matige tot ernstige covid-19. Deze deelnemers aten meer peulvruchten, groenten en noten en minder gevogelte, rood vlees en vleeswaren. Op basis van de resultaten concluderen de onderzoekers dat een overwegend plantaardig voedingspatroon kan beschermen tegen ernstige covid-19.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

In welke mate voeding een invloed heeft op de ernst van covid-19 is heel moeilijk te onderzoeken. Maar er zijn verschillende argumenten om aan te nemen dat voeding wel degelijk een rol speelt.

  • Zo weten we dat ongezonde voeding de kans op obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes verhoogt. Dit zijn belangrijke risicofactoren voor een ernstige covid-19. 
  • Ook is een goede voedingstoestand een belangrijke voorwaarde voor een goed werkend immuunsysteem. Dit zal op zijn beurt de kans op een ernstige covid-19 verkleinen. 

Een overwegend plantaardig voedingspatroon is een gezond voedingspatroon dat heel wat voedingsstoffen bevat die belangrijk zijn voor ons immuunsysteem. In die zin is het dus niet zo verrassend dat uit deze studie blijkt dat er een verband is tussen dit voedingspatroon en de ernst van covid-19. Maar of een overwegend plantaardig voedingspatroon effectief beschermt tegen ernstige covid-19 kan deze studie niet aantonen. Daar zijn andere types onderzoek met een meer divers publiek voor nodig. Het kan ondertussen natuurlijk geen kwaad om voldoende aandacht te schenken aan gezonde voeding.

Conclusie

Deze case-controlstudie toont aan dat er een verband is tussen een overwegend plantaardig voedingspatroon en covid-19. Of dit voedingspatroon effectief beschermt tegen matige tot ernstige covid-19 kan deze studie echter niet aantonen. De resultaten zijn wel de moeite waard om verder onderzocht te worden.