Schedel van mosasaurus gevonden in Maastricht

11 juni 2015 door PV

Op 4 juni ontdekten John Jagt, conservator paleontologie van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, en zijn team de schedel van mosasaurus Lars. Eos was erbij.

Op 4 juni ontdekten John Jagt, conservator paleontologie van het Natuurhistorisch Museum Maastricht (NHMM), en zijn team de schedel van mosasaurus Lars. Eos was erbij.

In een vrijgemaakt blok mergel ontdekte John eerst een tandwortel van de mosasaurus. Mosasaurussen waren reptielen die tot 17 meter lang werden. Ze zwommen onder meer in het huidige Limburg rond tijdens het Laat-Krijt, meer dan 66 miljoen jaar geleden. Die regio – en een groot gebied eromheen – was toen overspoeld door de Krijtzee, een ondiepe subtropische binnenzee. In de Krijtzee leefden planten, eencellige organismen, schelpdieren en andere zeedieren.

In de loop van miljoenen jaren vormde hun skelet een kalkrijk sediment, dat zich tientallen meters hoog opstapelde. Toen het zeeniveau tijdens latere tijdperken zakte en de aardkorst door gebergtevorming rees, kwam die fossielenrijke kalksteenlaag bloot te liggen.

Lars is het vierde mosasaurusexemplaar dat in de groeve van het cementbedrijf ENCI aan de oppervlakte komt. Jaarlijks verleent het bedrijf meermaals de toestemming aan de afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging om op de site gedurende enkele uren naar fossielen te zoeken.

Op 18 april 2015 liet de veertienjarige Lars Barten zijn oog vallen op enkele botresten van een mosasaurus, die prompt de naam van de jonge amateurpaleontoloog meekreeg. In samenwerking met ENCI zullen de paleontologen van het NHMM de komende weken verder zoeken naar skeletresten.

Reconstructie van een mosasaurus in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.