Slakkeneters migreerden van Iberië naar Ierland

20 juni 2013 door Eos-redactie

Genetisch onderzoek aan slakken legt migratieroute naar Ierland bloot.

Rond de geografische oorsprong van de flora en fauna van Ierland bestaat nog onduidelijkheid. Een aantal soorten komen immers alleen voor in Ierland en op het Iberisch schiereiland. Geen enkele theorie kon dit tot op vandaag afdoend verklaren. Genetisch onderzoek zorgt nu stilaan voor opheldering.

Onderzoekers van de University of Nottingham kozen de gewone Europese tuinslak, de Cepaea nemoralis, uit als casestudy. Eén zeldzame soort tuinslak komt alleen voor aan de westkust van Ierland en in de Pyreneeën. De slakken zijn op beide plekken genetisch quasi identiek en hebben dezelfde specifieke tekening op hun schelp.

Uit fossiel materiaal kon worden afgeleid dat deze soort al minstens 8.000 jaar continu aanwezig is in Ierland. Als de slakken op een natuurlijke manier Ierland zouden hebben gekoloniseerd, zou de soort langsheen de ‘reisroute’ terug te vinden zijn. Maar er is geen spoor van te bekennen, wat volgens de onderzoekers zo goed als zeker wijst op menselijke tussenkomst. Het staat vast dat mensen tijdens het mesolithicum slakken aten – en misschien zelfs kweekten – in de Pyreneeën. Wellicht reisden de slakken per ongeluk of als voedsel mee met mensen die in die periode vanuit het zuiden van Frankrijk naar Ierland migreerden. Het slakkenspoor levert dus ook nieuwe informatie op over de menselijke kolonisatie van Ierland. De studie staat deze week in PLOS ONE. (aa)