Stonehenge veel vroeger bezocht door mensen

25 april 2013 door Eos-redactie

Recente opgravingen brachten aan het licht dat de regio rond Stonehenge al 5.000 jaar eerder dan gedacht bewoond werd door mensen.

Recente opgravingen brachten aan het licht dat de regio rond Stonehenge al 5.000 jaar eerder dan gedacht bewoond werd door mensen. Onderzoek van een site op 1,5 kilometer van het megalithische complex toonde aan dat er permanent mensen woonden tussen 7.500 en 4.700 v.Chr., 3.000 jaar voor Stonehenge gebouwd werd.

Het onderzoek werd geleid door archeoloog David Jacques van de Open University. Aanleiding voor de nieuwe opgravingen was de ontdekking op archieffoto’s van een gekende, maar niet eerder onderzochte prehistorische site nabij Stonehenge, waar zich een zoetwaterbron bevond. Jacques ging ervan uit dat die als drinkplaats voor dieren had gediend, en dat daar mogelijk ook sporen van jager-verzamelaars gevonden konden worden.

Zijn hypothese bleek te kloppen. De afgelopen jaren werden er niet alleen sporen van vuur gevonden, maar ook duizenden vuurstenen werktuigen en beenderen van oerossen. C-14-datering van de vondsten toonde aan dat de plek permanent bewoond werd vanaf 7.500 v. Chr. Mogelijk lag de regio rond Stonehenge op een migratieroute van oerossen, die mensen uit diverse regio’s aantrok. Er werden immers werktuigen gevonden die gemaakt werden van stenen uit een bepaalde regio, maar in de stijl van een andere regio. Jacques oppert nu de mogelijkheid dat de eerste monumenten in Stonehenge door deze mesolithische jager-verzamelaars werden opgericht om een vruchtbare jachtplaats te markeren. (aa)