Een opname op intensive care hakt er zwaar in

Driekwart van de patiënten die met covid-19 op de intensive care terechtkomen, ervaart een jaar na de opname nog altijd lichamelijke, mentale en/of cognitieve klachten.

MONITOR-IC is wereldwijd de eerste wetenschappelijke studie waarin de gezondheid van voormalige IC-patiënten tot vijf jaar na hun IC-opname met vragenlijsten wordt gemonitord. 

Onder leiding van het Radboudumc volgden de onderzoekers 246 patiënten die tussen maart en juli 2020 met covid-19 waren opgenomen op een intensive care in Nederland. De 176 mannen en 70 vrouwen waren gemiddeld 61 jaar.

Een jaar na hun IC-opname kregen de voormalige covid-19 patiënten vragenlijsten waarin gepeild werd naar hoe het met ze ging. Uit de resultaten blijkt dat driekwart een jaar na hun IC-opname nog altijd klachten ervaart. Het gaat voornamelijk om lichamelijke klachten: de helft van de patiënten heeft last van vermoeidheid, sommigen ervaren daarnaast ook een verminderde conditie, pijn, spierzwakte en kortademigheid.

Angst of stress

Naast lichamelijke klachten, komen ook mentale klachten regelmatig voor. Een vijfde van de patiënten ervaart gevoelens van angst of posttraumatische stress. Een zesde kampt met cognitieve klachten, zoals geheugen- of concentratieproblemen. ‘Deze studie laat zien wat een ongelooflijke impact een IC-opname heeft op het leven van voormalige covid-19-patiënten’, vertelt hoofdonderzoeker Marieke Zegers van het Radboudumc.

Is er een verschil met patiënten die met andere klachten op intensive care hebben gelegen? Wat lichamelijke en cognitieve symptomen betreft, hebben beide groepen merendeels dezelfde klachten’, vertelt Zegers. Voormalige covid-19-patiënten bleken wel wat minder psychische symptomen te ervaren, maar rapporteerden dan weer meer problemen met de terugkeer naar het werk. Meer dan de helft van de patiënten kan door de klachten het werk niet of niet volledig hervatten. Ze zijn minder gaan werken, zijn een jaar later nog steeds met ziekteverlof of hebben hun baan opgegeven.’