Gezondheid

Loop je vijftig procent minder risico op luchtweginfecties als je sport?

Een sportarts beweert dat voldoende sporten, dus niet te weinig en niet te veel, een van de meest efficiënte manieren is om je immuunsysteem te stimuleren. Als je dat op de goede manier doet, kun je je kans op een virale luchtweginfectie met vijftig procent terugdringen.

Omdat er geen geneesmiddel is tegen covid-19, is onze natuurlijke weerstand momenteel ons belangrijkste wapen tegen een ernstige infectie in geval van besmetting. Dat regelmatige lichaamsbeweging de weerstand versterkt, en te veel sport de weerstand verlaagt, hebben we al eerder beschreven. Of je hierdoor 50% minder risico loopt op een infectie, is een straffe uitspraak. Daarom gingen we op zoek naar een wetenschappelijke basis.

We vonden 1 literatuuroverzicht van interventiestudies waarin Koreaanse onderzoekers nagingen of bewegen een bescherming kon bieden tegen verkoudheden. Ze vonden 4 kleine studies die een daling van 27% van verkoudheden konden aantonen bij mensen die fysiek actief waren. Opmerkelijk is dat 2 van de 4 studies geen resultaat konden aantonen, en de 2 andere studies niet konden uitsluiten dat de daling een toevallige vondst was. Regelmatig bewegen kan een normale werking van het immuunsysteem ondersteunen en het risico op luchtweginfecties lichtjes verlagen.

Een internationaal team van sportwetenschappers ging eveneens het verband na tussen lichaamsbeweging en immuniteit. Dit verband is afhankelijk van de intensiteit van bewegen. Veel wetenschappelijke studies ondersteunen de stelling dat bij topsporters die langdurig intensief sporten de immuniteit zou kunnen dalen, waardoor het risico op luchtweginfecties kan vergroten. 

Alle sportwetenschappers zijn het erover eens dat de gevoeligheid voor luchtweginfecties niet alleen afhankelijk is van de immuniteit, maar ook van andere factoren, zoals stress, slaap, voeding en vooral blootstelling aan ziekteverwekkers.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er zijn geen studies die aantonen dat regelmatig bewegen het risico op infecties met het coronavirus met 50% vermindert. Er bestaan wel studies over bewegen en verkoudheden (ook veroorzaakt door coronavirussen): deze studies tonen geen daling van 50% aan, maar van iets minder dan 30%. Of deze daling een gevolg is van een betere weerstand of van een betere levenshygiëne is een groot vraagteken.

Het al dan niet besmet worden door een virus hangt meer af van hygiënische omstandigheden: handen wassen en afstand houden beschermen beter tegen een mogelijke besmetting dan bewegen. De ernst van het ziekteverloop na een besmetting kan wel bepaald worden door de algemene gezondheid van het slachtoffer. Mensen die bewegen, en meestal niet roken en niet zwaarlijvig zijn, lopen door hun globale levenshouding veel minder risico op ernstige gezondheidsproblemen dan anderen. Het zal echter zeer moeilijk zijn om een onderscheid te maken tussen het effect van immuniteit en van gezonde eet- en leefgewoonten op het uitblijven van gezondheidsproblemen.

Een bijkomend probleem is dat bij een coronavirusinfectie orgaanfalen kan optreden door de werking van een overijverig immuunsysteem, en niet rechtsreeks door de infectie zelf. Het is onduidelijk hoe een betere weerstand bij mensen die bewegen hiermee omgaat. Het stemt tot nadenken dat personen met een hogere opleiding dergelijke informatie verspreiden in volle coronacrisis. Het tast de geloofwaardigheid van de berichtgeving aan en schept een waanbeeld dat als je beweegt, je geen gevaar loopt op het coronavirus.

Conclusie

Regelmatig bewegen zou een normale werking van het immuunsysteem ondersteunen en het risico op luchtweginfecties lichtjes verlagen. De bewering dat bewegen een virale luchtweginfectie, laat staan een coronavirusinfectie, met 50% zou terugdringen, klopt niet. Er zijn geen studies die dit aantonen. De immuniteit wordt door tal van andere factoren beïnvloed, zoals gezonde eetgewoonten, niet roken, voldoende slaap, …