Mediterraan dieet even effectief tegen reflux als maagzuurremmers

Maagzuurremmers hebben tal van nevenwerkingen. En dat terwijl het vaak al helpt om je voedingspatroon aan te passen.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Zeer veel mensen kampen met reflux, oprispend maagzuur of GORD, en slikken maagzuurremmers. Deze medicijnen neem je best niet langer dan één tot twee maanden en bouw je vervolgens weer langzaam af. Mensen met reflux krijgen gewoonlijk de raad hun eetgewoonten aan te passen (zuinig zijn met koffie, thee, chocolade, gefrituurde vettige waren, sterk gekruid voedsel en alcohol) in combinatie met een voorschrift voor maagzuurremmers.

New Yorkse onderzoekers de effecten van deze behandeling (voedingsadvies en medicatie) met het mediterraan dieet (veel groenten, fruit, volkorenproducten, noten, vis, weinig vlees) zonder medicatie. Ze evalueerden 85 personen, gemiddelde leeftijd 60 jaar, die tussen 2010 en 2012 behandeld werden met één of twee maagzuurremmers en het gangbare voedingsadvies kregen, en 99 personen, gemiddelde leeftijd 57 jaar, die enkel een mediterraan dieet volgden, zonder medicatie. Dit dieet, dat ze gedurende zes weken nauwgezet opvolgden, bestond voor 90 tot 95% uit plantaardige producten en verving water door alkalisch water (pH > 8,0).

Bij een onderliggende ziekte zijn maagzuurremmers wel degelijk nodig

De effecten werden gekwantificeerd door gebruik te maken van een evaluatieschaal (RSI of ‘reflux symptom index’), waarbij een betekenisvolle reductie overeenkomt met een vermindering van minstens 6 punten op deze schaal. Een verbetering werd genoteerd bij 54% van de deelnemers uit de medicatie-groep en bij 62,6% uit de mediterrane-dieetgroep. Het verschil is statistisch niet significant, wat betekent dat de groep die pillen slikte, het niet beter deed dan de groep die het mediterrane dieet volgde. Tegen oprispend maagzuur moet je dus niet automatisch medicatie innemen. Daar komt nog bij dat dit dieet nog tal van andere gezondheidsvoordelen biedt en geen nevenwerkingen heeft, zoals de medicatie.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een beperkte studie met twee kleine groepen deelnemers, waarbij het moeilijk is om uit te maken wat nu het precieze aandeel is van het mediterrane dieet. Ook is niet duidelijk in hoeverre de eerste groep de voedingsadviezen echt opvolgde. Toch is het zinvol om bij zure reflux te starten met een gezond voedingspatroon in plaats van meteen naar medicatie te grijpen. Het mediterraan dieet biedt bovendien nog andere voordelen, bij een te hoge cholesterol bijvoorbeeld of om te vermageren. Het mediterraan dieet komt grotendeels overeen met wat er is de nieuwe voedingsdriehoek staat.

Van maagzuurremmers is bekend dat ze te lang en te veel gebruikt worden, en dat ze belangrijke risico’s met zich meebrengen, waaronder vroegtijdige sterfte, mogelijk een verhoogde kans op beroerte en zelfs op dementie. Opgelet, voor sommige indicaties zijn maagzuurremmers wel degelijk nodig. Vooral wanneer er een onderliggende ziekte is, zoals een maagzweer of een ontsteking van de slokdarm.

Conclusie

Wie klachten heeft over oprispend maagzuur (reflux) zonder onderliggende ziekte, zou beter iets doen aan de voedingsgewoonten en overschakelen naar een mediterraan voedingspatroon in plaats van meteen maagzuurremmers te slikken. De effecten zijn dezelfde, maar de eerste optie is veel gezonder. Ga te rade bij een diëtist.