Onbekende breinreceptor is doelwit voor behandeling drankverslaving

De activatie van een receptor in het brein van een verslaafde rat, zorgt voor een vermindering in alcoholconsumptie.

Een team van onderzoekers uit onder andere Amerika activeerden een receptor in het brein van 46 verslaafde mannetjes ratten. Eerst maakten de wetenschappers de diertjes verslaafd aan alcohol. In hun kooitjes zaten twee knoppen. Drukten ze op de linker dan kregen ze water te drinken, drukten ze rechts dan konden ze een alcoholoplossing drinken. Een deel van de ratjes drukte na twee weken geregeld op de rechter knop. Het andere deel niet, want niet iedereen is even gevoelig om verslaafd te raken.

Zowel de verslaafde ratjes als de niet-verslaafde beestjes kregen vervolgens een canule, een soort buisje met elektroden, in het brein om de receptor te activeren. Het is onbekend wat die receptor, genaamd GPR139, precies doet. Wel is bekend dat hij zich voornamelijk in de habenula bevindt. Dat is een klein gebiedje midden in het brein dat ook een rol speelt bij verslaving. Daarnaast werken veel medicijnen op receptoren die lijken op de GPR139.

Na de activatie van de receptor dronken de aan alcohol verslaafde ratjes minder alcohol. De niet-verslaafde ratjes toonden geen verschillen in alcoholconsumptie.

De resultaten geven richting aan een nieuwe methode om alcoholmisbruik te behandelen.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift eNeuro.