Slecht horen doet slecht scoren

Jonge tieners met een licht gehoorverlies halen minder goede scores en hebben vaker gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten die wel goed horen.

Bijna 1 op de 5 kinderen tussen 9 en 11 jaar heeft gehoorverlies. Van kinderen die matig tot ernstig slechthorend zijn - met een gehoorverlies van 40 tot 60 decibel - is het bekend dat ze vaker gedragsproblemen vertonen en het soms slechter doen op school dan kinderen die normaal horen. Over kinderen met een licht gehoorverlies – met een verlies tussen 15 tot 25 decibel – was tot voor kort weinig bekend. 

Onderzoekers van het Erasmus MC zochten het uit en analyseerden daarvoor de gegevens van 4.479 kinderen die hadden deelgenomen aan het grootschalige bevolkingsonderzoek Generation R dat de groei, ontwikkeling en gezondheid van Rotterdamse kinderen volgt. Ze bekeken de resultaten van de gehoortest die werd afgenomen op hun negende en elfde. Ze lazen de vragenlijst die hun ouders hadden ingevuld over het gedrag van hun kinderen. En ze gingen hun scores na op de Cito-eindtoets in de basisschool.

Uit deze gegevens bleek dat zowel jongens als meisjes met een licht gehoorverlies één tot twee punten lager scoorden op de Cito-eindtoets dan kinderen met een normaal gehoor. Ze stelden ook vast dat vooral jongens die slechter horen, vaker aandachtsproblemen en problemen in de sociale omgang hebben. 

‘Als je al je energie nodig hebt om iemand te verstaan, blijft er minder energie over om geconcentreerd te werken’ Carlijn le Clercq

Om de oorzaak van het verband te achterhalen is meer onderzoek nodig. Maar onderzoeker Carlijn le Clercq vermoedt dat het een rol speelt dat deze kinderen minder horen van wat hun leerkracht vertelt. ‘Je kunt je voorstellen dat als je gehoor minder is, je meer moeite moet doen om iemand te verstaan’, vertelt ze. ‘Als je al je energie nodig hebt om iemand te verstaan, blijft er minder energie over om geconcentreerd te werken.’

Volgens Le Clercq is luisteren naar een leraar of lerares in de klas op school vaak nog uitdagender, omdat er vaak omgevingsgeluid is, wat het verstaan nog moeilijker maakt. Ze vindt dat leerkrachten zich meer bewust moeten zijn van de mogelijke gevolgen van een licht gehoorverlies en raadt hen aan deze kinderen meer voorin in de klas te zetten. ‘Wanneer je vermoedt dat kinderen moeite hebben op school of met hun concentratie, dan kan het helpen om deze kinderen extra te ondersteunen. Ook is het aangeraden hun gehoor te testen voordat er zich daadwerkelijk problemen voordoen’, vertelt ze.