VR-bril wordt ingezet tegen Post Intensive Care-syndroom

Een langdurig verblijf op intensieve zorgen resulteert vaak in psychische, fysieke en cognitieve klachten, als onderdeel van het post intensive care syndroom. Er wordt onderzocht of een virtual reality-bril helpt bij het verwerken van het trauma.

60 tot 70 procent van de covid-19-patiënten die langer dan 48 uur kunstmatig beademd zijn geweest op intensieve zorgen, houdt daar langdurige psychische, cognitieve en fysieke klachten aan over. Ze worden samen het Post Intensive Care Syndroom of PICS genoemd. 

Intensivist in opleiding en onderzoeker dr. Michel van Genderen van het Erasmus MC in Rotterdam bedacht een oplossing voor de psychische klachten die patienten ervaren, zoals angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS-gerelateerde klachten). Deze klachten worden vaak als het meest invaliderend ervaren door patienten.

De VR-bril bij post-IC-patiënten is geinspireerd door eerdere toepassing bij Amerikaanse soldaten die na aangrijpende oorlogssituaties last hebben van PTSS. Er zijn aanwijzingen dat wanneer zij met een VR-bril stressvolle situaties herbeleven in een realistisch uitziende driedimensionale omgeving, ze daar positieve effecten van ondervinden. 

Net als de soldaten, missen patiënten die op intensieve zorgen hebben gelegen, stukken informatie over wat ze precies hebben meegemaakt. Ze kunnen daardoor moeilijk vatten wat hen is overkomen en zijn in de war. Vullen hun hersenen de gaten zelf op, dan doen ze dat vaak verkeerd. 

Van Genderen maakte een VR-film waardoor patiënten opnieuw kunnen ervaren wat er op de intensieve zorgen met hen is gebeurd. Iedere covid-19-patiënt die van intensieve zorgen komt, krijgt de VR-bril aangeboden in het kader van onderzoek. Ze zien welke apparaten er staan, waarvoor ze dienen en ze horen welke geluiden ze maken. Ook zien ze welke medische behandelingen ze hebben ondergaan en hoe dat precies in zijn werk ging. 

Het herbeleven van de hele ervaring met de juiste uitleg erbij kan mogelijk helpen om de herinneringen beter te plaatsen en de gaten op de juiste manier in te vullen. Ze zien dat de realiteit vaak minder eng is dan wat ze zich menen te herinneren. Van Genderen wil nu onderzoeken in welke mate dit het Post Intensive Care Syndroom kan voorkomen.