Wassen we onze handen best met zeep of met een ontsmettingsmiddel?

Het beste middel tegen besmetting met griep, en bij uitbreiding tegen het nieuwe coronavirus, is je handen wassen. Maar doe je dit best met zeep of met alcoholhoudend ontsmettingsmiddel?

Britse onderzoekers gingen na welk middel het meest efficiënt was om de handen te reinigen, het klassieke water en zeep of ontsmetten met alcohol. Je handen regelmatig wassen (handhygiëne) is de belangrijkste methode om de verspreiding van virussen en bacteriën af te remmen.

Om deze onderzoeksvraag te beantwoordden, voerden onderzoekers een literatuurstudie uit. Ze vonden 28 artikels die verschillende methodes om handen te wassen op gestandaardiseerde wijze vergeleken. Er waren hoofdzakelijk twee categorieën studies, laboratoriumstudies en testen op mensen.

Bij de laboratoriumstudies brachten ze een schaaltje met virussen en bacteriën in contact met een testproduct. Onderzoekers bekeken nadien hoeveel er in staat waren om zich verder te vermenigvuldigen.

Bij de zogenaamde in-vivostudies besmetten ze de handen van proefpersonen met bepaalde virussen en bacteriën en wasten ze die nadien met verschillende testproducten. Achteraf keken de onderzoekers hoe zuiver de handen waren.

De onderzoekers besluiten dat water en zeep effectiever zijn dan andere producten, waaronder ontsmettingsalcohol, om vuil, virussen en bacteriën weg te spoelen. Producten gebaseerd op alcohol inactiveren verschillende bacteriën, maar hun werkzaamheid tegen virussen is over het algemeen lager dan zeep.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Handen wassen met water en zeep beschouwen we algemeen als de beste manier voor het verwijderen van vuil, virussen en bacteriën. Gewone zepen hebben er op zich een minimale of geen werking tegen, maar hun werking in combinatie met wrijven en spoelen onder water is wel effectief om het uit de buitenste laag van de huid te verwijderen.

Regelmatig en goed je handen wassen is het beste middel om de verspreiding van virussen, zoals het coronavirus, te voorkomen. Dit doe je best na elk toiletbezoek, na het snuiten van je neus en nadat je hoesten of niest. Voor en nadat je eet is ook een goed moment om je handen te wassen, evenals nadat je het openbaar vervoer gebruikt hebt, omdat je dan mogelijk besmettingsgevaar hebt. De ideale wasbeurt duurt twintig seconden.

Conclusie

Je handen wassen is het beste middel om de verspreiding van virussen (ook het coronavirus) en bacteriën tegen te gaan. Regelmatig grondig wassen met zeep gedurende 20 seconden is voldoende om ze te verwijderen. Klassieke zeep is nog steeds het beste middel om je handen te ontsmetten.