Natuur & Milieu

Antarctica: minder pinguins, meer planten

Het ijs op en rondom het Antarctische continent wordt op de voet gevolgd. Hoe het de dieren en planten er vergaat, is minder duidelijk. Nochtans staan ook hen grote veranderingen te wachten.

Antarctische smele op Petermann-eiland. (Foto: Wikipedia)

Het best bekend is het lot van de pinguïns, die naarmate het zee-ijs smelt steeds dichter naar de pool toe waggelen. Tegelijkertijd doen de twee enige inheemse vaatplanten, de Antarctische vetmuur en de Antarctische smele, die vanwege hun sapstromen kwetsbaar zijn voor vrieskou, het steeds beter.

Ook springstaarten en korstmossen verdringen zich daar waar het ijs zich terugtrekt, leggen de wetenschappers uit, en dat gebied zal tegen het einde van deze eeuw alleen maar toenemen: als we aan hetzelfde tempo CO2 blijven uitstoten komt er mogelijk tot een kwart ijsvrij gebied bij.

De klimaatverandering is dus zeker niet voor alle bewoners van het ijskoude continent slecht nieuws, benadrukken de onderzoekers, al zal er door het contact tussen voorheen van elkaar geïsoleerde populaties vermoedelijk na verloop van tijd wel een homogenisering optreden. Als verschillende soorten met elkaar wedijveren of zich samen voortplanten, neemt de biodiversiteit af.

Bovendien creëert de opwarming ook kansen voor indringers die de kwetsbare lokale soorten verdringen, zoals het straatgras Poa annua, dat in het kielzog van de mens zijn weg vond naar Antarctica en nu in opmars is. Hoog tijd om de natuur op het continent beter in de gaten te houden.


Gerelateerde artikels

Klimaatverandering is een feit! Evolutie schiet te hulp

Klimaatverandering is een feit! Evolutie schiet te hulp

De aanpassing van het leven op aarde aan veranderende omgevingen is mogelijk  door natuurlijke selectie op basis van individuele verschillen. Deze (genetische) diversiteit binnen soorten staat echter onder druk. Het blijkt dat we als mensen onze strategieën moeten aanpassen om deze verschillen te monitoren, en zo onze biologische hulpbronnen optimaal te beheren.  Als we willen blijven profiteren van de diensten van de natuur, kunnen we maar beter deze grondstoffen van natuurlijke evolutie in de gaten houden zodat soorten zich kunnen blijven aanpassen aan veranderingen in hun omgeving.