In de kern van de aarde zit … nog een kern

10 februari 2015 door Eos-redactie

Volgens Amerikaanse en Chinese onderzoekers bevat de binnenkern van de aarde, met een straal van ongeveer 1.200 kilometer, nog een kern.

De kern van de aarde bestaat uit een vloeibare buitenkern en een vaste binnenkern, die beide voornamelijk uit ijzer bestaan. Volgens Amerikaanse en Chinese onderzoekers bevat de binnenkern, met een straal van ongeveer 1.200 kilometer, nog een kern. Dat melden ze in Nature Geoscience.

De wetenschappers bestudeerden het binnenste van de aarde door de gebruik te maken van de trillingen die ontstaan bij aardbevingen, te vergelijken met het gebruik van ultrageluid bij een echografie. Uit de manier waarop die trillingen zich voortplanten in de binnenkern van de aarde konden ze afleiden dat een deel van de binnenkern, met een straal van ongeveer 600 kilometer, andere eigenschappen heeft.

De ijzerkristallen in de buitenste laag van de binnenkern zijn georiënteerd volgens de noord-zuidas. De kristallen in het binnenste van de binnenkern volgens daarentegen de oost-westas. Dat doet vermoeden dat er zich een ingrijpende verandering heeft voorgedaan in de omstandigheden waaronder de aarde is ontstaan.

Op basis van verder onderzoek hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van onze planeet. (ddc)