Natuur & Milieu

Grazen beschermt toendra tegen opwarming

Grazende zoogdieren hebben een positief effect op de plantendiversiteit in de opwarmende toendra.

Als gevolg van de klimaatopwarming daalt de diversiteit van de plantengroei in het toendragebied, een klimaatzone aan de rand van het poolgebied. Zweedse en Finse onderzoekers melden in het vakblad Nature Communications dat grazende zoogdieren dar effect kunnen tegengaan.

Uit eerder onderzoek blijkt dat opwarming de plantendiversiteit kan doen afnemen. Dat kan wanneer grote, snelgroeiende planten van de opwarming profiteren en kleinere, traaggroeiende soorten verdrukken. Welke rol plantenetende zoogdieren in de toendra zoals rendieren en woelmuizen in dat verhaal spelen, was niet duidelijk.

De onderzoekers verwarmden stukken toendra, zodat het er 's zomers één à twee graden warmer was. In sommige stukken werden grazers weggehouden, in andere niet. Ze stelden vast dat in verwarmde en niet begraasde zones de plantendiversiteit daalde, terwijl ze in niet begraasde gebieden toenam. Dat positieve effect is wellicht te verklaren doordat de opwarming het voortplantingssucces en de overleving van verschillende planten ten goede komt, terwijl de begrazing vermijdt dat een klein aantal soorten de bovenhand krijgt.

Doordat de dieren de grotere planten eten die de lichtinval belemmeren, zorgen ze ervoor dat kleinere en traag groeiende plantjes toch een kans krijgen. Op die manier kunnen er in totaal meer plantensoorten overleven, wat de negatieve invloed van de opwarming tegengaat. De onderzoekers besluiten dat dieren de plantendiversiteit kunnen beschermen in een warmer klimaat.

 

Verwarmde wei