Mogelijk groot methaanreservoir onder Zuidpool

30 augustus 2012 door Eos-redactie

Onder de ijskap zitten mogelijk nog grote hoeveelheden methaan, die in miljoenen jaren door bacteriën zijn aangemaakt.

Onder de Antarctische ijskap zitten mogelijk nog miljarden ton methaan, die in de atmosfeer kunnen vrijkomen als het Zuidpoolijs afsmelt, schrijven wetenschappers in Nature.

In de studie laten de onderzoekers zien dat er veel organisch materiaal ligt opgestapeld onder de ijskap. Micro-organismen hebben dat materiaal mogelijk omgezet in het broeikasgas methaan. Als genoeg ijs wegsmelt, zou die grote hoeveelheid gas in de atmosfeer kunnen komen en de opwarming van de aarde versterken.

35 miljoen jaar geleden begonnen de Antarctische ijstijden. Daarvoor was het er warmer, met stukken open water, en broeide het er van leven. Een deel van dat organisch materiaal vormde sedimentlagen die later door de ijskap afgesloten werden van lucht. Labexperimenten van het team – waarbij ijssedimenten werden onderzocht - tonen aan dat de gebieden onder het ijs nog altijd biologische actief zijn. Bacteriën die weinig zuurstof nodig hebben, hebben in die miljoenen jaren het organische koolstof mogelijk in methaanhydraat (waterijs met veel methaan) omgezet, zeggen de onderzoekers.

Het team van wetenschappers schat met behulp van een numeriek model dat ongeveer de helft van de West-Antarctische ijskap en een kwart van de Oost-Antarctische ijskap over bassins van voor de ijstijd liggen, met daarin zo’n 21.000 miljard ton organische koolstof. De onderzoekers denken dat zich daaruit 4 miljard ton vrij en bevroren methaangas heeft gevormd. Dat is van dezelfde grootte-orde als het ingekapselde methaan onder de Noordpool.

Het methaan zou bij het afsmelten van de ijskap voor het grootste deel oplossen in oceaanwater, maar als het vandaaruit in de atmosfeer terechtkomt, kan het de opwarming van de aarde sterk versnellen. Hoewel niet duidelijk is of het Zuidpoolijs substantieel dunner aan het worden is, kan Antarctica een gewichtige speler worden in het mondiale klimaat. (rvb)